ขอเชิญร่วมส่งเสริมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ภาพสวย แนะนำแหล่งท่องเที่ยว อาหาร ของฝาก และส่ิ่งดี ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กับเว็บฯ นี้ฟรี ๆ...ส่งข้อมูลที่เมนูเว็บฯ "ติดต่อเรา" ขอบคุณครับ..

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ค่าย สคบอ.2014 หาดมุกแก้ว ตราด

ค่ายสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก 2014 วันที่ 13-15 ตุลาคม 2014 ณ หาดมุกแก้ว จ.ตราดวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พลิกฟื้นชีวิตพลิกฟื้นชุมชน

New Document

ความมหัศจรรย์กับชีวิต มหัศจรรย์กับชุมชน

ค่าย สคบอ."คริสตจักรที่เจริญเติบโต" มุ่งสู่นิมิตปี 2020 หาดมุกแก้ว ตราด

ค่าย สคบอ."คริสตจักรที่เจริญเติบโต" มุ่งสู่นิมิตปี 2020 หาดมุกแก้ว ตราด

ค่ายแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก หาดมุกแก้ว

ค่ายสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคตะวันออก "คริสตจักรที่เจริญเติบโต" มุ่งสู่นิมิตปี 2020 13-15 ตุลาคม ค.ศ.2014

ยินดีต้อนรับสู่ คริสตจักรตราดแบ๊บติสต์

ยินดีต้อนรับสู่ คริสตจักรตราดแบ๊บติสต์